Jak rozwija się fotowoltaika w Polsce?

Dane Polskich Sieci Elektroenergetycznych mówią o niebywałym wzroście instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Szacuje się, że jest to już ponad 2,1 GW mocy.

Przyrost rok do roku, to około 175%. Polska zajmuje 5 miejsce
w Europie pod względem przyrostu mocy z mikroinstalacji.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kWp

Co jest kołem napędowym wzrostu?

Istotnym elementem było wejście w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wprowadziła ona zmiany w systemie wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej z instalacji PV.

Te zmiany, to między innymi:

  • rozszerzenie definicji prosumenta na przedsiębiorstwa, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przeważającego przedmiotu działalności gospodarczej i daje im możliwość skorzystania z systemu opustów;
  • rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych;
  • brak konieczności przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji do 6,5 kW;
  • możliwość lokowania mikroinstalacji na terenach, które w MPZP mają inne przeznaczenie niż produkcyjne.

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, do końca 2020 r. udział produkcji energii odnawialnej w pełnym bilansie energetycznym Polski powinien wynieść 15 proc. Dlatego też inwestycje w OZE podlegają dofinansowaniu ze środków unijnych. W związku z tym dostępnych jest szereg programów wspierających: Mój Prąd, Czyste Powietrze, Energia Plus, Prosument czy Agroenergia (przeznaczony dla rolników), w ramach których można
wnioskować o dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji fotowoltaicznych.

Kolejnym elementem było wejście w życie tzw. ulgi termomodernizacyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki uldze osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy podatku dochodowego wydatki poniesione m.in. na instalacje fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż. Odliczenie nie może jednak przekroczyć kwoty 53 tys. zł.

Ujednolicono również stawkę VAT na instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie związane z budynkiem o powierzchni do 300 mkw. Wszystkie takie systemy opodatkowane są podatkiem VAT na poziomie 8 proc.
Nie bez znaczenia jest też świadomość ekologiczna naszego społeczeństwa. Chcemy żyć zdrowiej, ekologiczniej i oszczędnie. Instalacje fotowoltaiczne łączą wszystkie te elementy. Nic więc dziwnego, że jest to dziedzina OZE, która jest jedną z najszybciej rozwijających się w
Polsce. Według prognozy IEO moc zainstalowana w PV w bieżącym roku osiągnie 2,5 GW, a tempo przyrostu nowych mocy utrzyma się na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym.

Fotowoltaika to już nie jest fanaberia. To czysta energia

Fotowoltaika w Polsce przyczyni się do przełomu, który rozpoczyna transformację energetyczną. Jest nie tylko głównym obszarem inwestycji w energetyce odnawialnej, ale także w całej polskiej elektroenergetyce.

Technologie, które oferują nam producenci są już sprawdzone i popularne na wielu światowych rynkach. Nie uciekniemy od tego a wręcz przeciwnie –powinniśmy płynąć z prądem zmian. Nasze dzieci będą nam wdzięczne za czyste powietrze.