Jak zmniejszyć zużycie energii w domu? Audyt energetyczny

W sezonie grzewczym rachunki za ogrzewanie pochłaniają znaczną część budżetu każdej polskiej rodziny. Aby zoptymalizować zużycie energii w swoim domu, rozważ przeprowadzenie szczegółowej analizy energetycznej budynku. Uzyskana w ten sposób wiedza pozwoli Ci ograniczyć straty ciepła i zwiększyć wydajność instalacji CO. Taka analiza to właśnie audyt energetyczny.

Budżet domowy zagrożony?

W okresie jesienno-zimowym lwią część domowego budżetu przeznaczamy na rachunki za paliwo zużywane na potrzeby ogrzewania centralnego. To wydatek podstawowy i niezbędny – przecież wszyscy chcemy, aby w domu było ciepło. Niestety często zdarza się, że pomimo wysokich opłat ponoszonych w związku z ogrzewaniem, nie możemy liczyć na komfort cieplny wewnątrz budynku. Przyczyn może być kilka: wady konstrukcyjne domu, źle działająca wentylacja, niewystarczająca izolacja ścian, okien czy dachu, wreszcie – niewydajna, przestarzała instalacja CO.

Jak ograniczyć koszty?

Aby zredukować koszty za zużycie energii, konieczna jest modernizacja systemu grzewczego i termomodernizacja budynku. Zacznij ją od przeprowadzenia audytu energetycznego, czyli szczegółowej analizy energetycznej Twojego domu. Uzyskane w ten sposób informacje pozwolą Ci podjąć działania mające na celu ograniczenie ucieczki ciepła z budynku i zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło.

Czym jest audyt energetyczny budynku?

Audyt energetyczny to dokument państwowy, ekspertyza, która określa zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac termomodernizacyjnych. Audyt pozwala dokonać obiektywnej oceny zasadności tychże prac i wskazuje najbardziej optymalne rozwiązania, zarówno z punktu widzenia kosztów realizacji, jak i oszczędności energii (definicja za: Ustawą z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów). Zakres i formę dokumentu określa dokładnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 marca 2009 r. Są w nim również zawarte wzory kart audytów oraz metoda oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Jak wskazują powyższe przepisy, z audytu musi wynikać, że po wdrożeniu zalecanych rozwiązań nastąpi:

1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię:

 • Co najmniej o 10% w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy,
 • Co najmniej o 15% w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego,
 • Co najmniej o 25% w pozostałych budynkach.

2. Zmniejszenie rocznych strat energii co najmniej o 25% lub

3. Zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła co najmniej o 20% albo

4. Zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Co obejmuje audyt?

Audyt dotyczy wszystkich domowych instalacji i urządzeń związanych ze zużyciem energii, czyli:

 • ścian, dachu i okien,
 • instalacji grzewczej,
 • instalacji wentylacyjnej,
 • instalacje ciepłej wody użytkowej,
 • klimatyzacji,
 • oświetlenia,
 • źródeł odnawialnych, np. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych.

Co powinien zawierać audyt energetyczny?

Dokument powinien zawierać szereg uporządkowanych informacji – do najważniejszych należą te, które określają:

 • stan techniczny budynku i ponoszone koszty energii,
 • zakres zmian lub modernizacji, które pozwolą zmniejszyć koszty eksploatacji budynku,
 • sposób wykonania zmian – rozwiązania techniczne, które w danym przypadku trzeba zastosować,
 • koszty i efekty modernizacji,
 • sposób finansowania (własne środki, pomoc państwa, programy ministerialne, regionalne, samorządowe).

Czy warto wykonać audyt energetyczny?

Prawidłowo przeprowadzony audyt pozwoli Ci poznać zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na energię oraz jej zużycie. Wskaże najlepsze rozwiązania dla Twojego domu wraz z określeniem ich opłacalności. Wdrożenie zaleceń pozwoli Ci zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło niezbędne do ogrzania budynku, a w konsekwencji przyczyni się do obniżenia rachunków.

Zlecenie wykonania audytu pozwoli Ci się ustrzec przed chybioną modernizacją tych elementów, które mają znikomy wpływ na efektywność energetyczną. Co więcej, audytor weźmie pod uwagę Twoje możliwości finansowe, by czas zwrotu inwestycji był jak najkrótszy. Jeśli myślisz o przeprowadzeniu termomodernizacji na własną rękę, dokument zabezpieczy Cię przed przewartościowaniem lub niedoszacowaniem tej inwestycji.

Nie zwlekaj ani chwili!

Wykonanie audytu przed podjęciem decyzji o termomodernizacji budynku rekomendują również autorzy realizowanego w latach 2018-2029 programu dotacyjnego Czyste Powietrze. Jeśli więc chcesz się ubiegać o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych, zlecenie audytu może okazać się niezbędne. Warto to zrobić jak najszybciej! Koszt wykonania audytu jest również objęty dotacją do 1000 zł.

Wypełnij formularz kontaktowy, aby umówić się na bezpłatną konsultację. Ogranicz koszty energii dzięki audytowi!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *