Trzecia odsłona Programu Czyste Powietrze. Można uzyskać nawet 69 tys zł.

Od 25 stycznia 2022 r. w programie „Czyste Powietrze” obowiązują nowe zasady. Został przewidziany
dodatkowy poziom dotacji dla osób z najniższymi dochodami- nawet 90% dotacji od kosztów
kwalifikowanych. Obowiązuje nowy załącznik nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom
dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu
dofinansowania”.

Najważniejsze zmiany w Programie Czyste Powietrze

 1. Wprowadzenie trzeciego najwyższego poziomu dotacji- 90% dofinansowania dla osób o niskich
  dochodach.
  60 tys. zł przeznaczone jest na wymianę „kopciucha” oraz termomodernizację,
  9 tys. zł na fotowoltaike
 2. Możliwość łączenia programu z gminnymi programami dofinansowującymi wymianę źródła ciepła.
  Programy parasolowe oraz programy indywidualne.
 3. Możliwość wydłużenia okresu realizacji umowy z WFOŚ w przypadku siły wyższej w tym COVID
  do 6 miesięcy a w przypadku przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora możliwy
  jeszcze dłuższy okres realizacji
 4. Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny
 5. W przypadku montażu kotła na biomasę (pelet / zgazowujący) konieczny będzie protokół z odbioru
  kominiarskiego potwierdzający dostosowane przewodów spalinowych do pracy z zamontowanym
  kotłem
 6. Dla wniosków o dotację złożonych po 25.01.2022 r., rozliczenie dofinansowania możliwe jest tylko
  w wersji elektronicznej!
 7. Możliwość udzielenia pełnomocnictwa. Ułatwienie osobom wykluczonym cyfrowo załatwienia
  procedury on-line.

Od teraz wyróżniamy 3 poziomy dotacji:

Dodatkowo NFOŚiGW planuje kolejne rozszerzenie programu. Ma to być pomoc w prefinansowanie
wydatków oraz pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji. Zgodnie z PP
Czyste Powietrze przewidziana jest pożyczka dla gmin jako uzupełniające finansowanie dla
Beneficjentów.

Planowane uruchomienie w ramach II fazy wdrażania Części 3 Programu, w 2023 r.
Trwają również prace nad programem dotacyjnym o zasięgu ogólnopolskim, dającym szansę na wymianę
„kopciucha” z dotacją dla mieszkańców budynków wielorodzinnych.

Możliwe że już w tym roku ruszy nabór do programu Ciepłe Mieszkanie.


Śledźcie naszego bloga – podajemy informacje na bieżąco